نمایندگی هاست لینوکس ایران

پلن A

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
محل سرور آلمان
انتقال رایگان سایت شما اگر کنترل پنل قبلی Cpanel باشد

 • دارد DNS اختصاصی
 • دارد MYSQL
 • دارد SNI
 • بله پشتیبانی از Laravel
 • لینوکس سیستم عامل
 • Cpanel + Whm کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • : نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه و سایر امکانات
 • دارد SSL رایگان
 • 24 ساعته (تیکت و تلفن) پشتیبانی
پلن B

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
محل سرور آلمان
انتقال رایگان سایت شما اگر کنترل پنل قبلی Cpanel باشد

 • دارد DNS اختصاصی
 • دارد MYSQL
 • دارد SNI
 • بله پشتیبانی از Laravel
 • لینوکس سیستم عامل
 • Cpanel + Whm کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • : نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه و سایر امکانات
 • دارد SSL رایگان
 • 24 ساعته (تیکت و تلفن) پشتیبانی
پلن C

فضا 15000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
محل سرور آلمان
انتقال رایگان سایت شما اگر کنترل پنل قبلی Cpanel باشد

 • دارد DNS اختصاصی
 • دارد MYSQL
 • دارد SNI
 • بله پشتیبانی از Laravel
 • لینوکس سیستم عامل
 • Cpanel + Whm کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • : نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه و سایر امکانات
 • دارد SSL رایگان
 • 24 ساعته (تیکت و تلفن) پشتیبانی
پلن D

فضا 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 5 ترابایت
محل سرور آلمان
انتقال رایگان سایت شما اگر کنترل پنل قبلی Cpanel باشد

 • دارد DNS اختصاصی
 • دارد MYSQL
 • دارد SNI
 • بله پشتیبانی از Laravel
 • لینوکس سیستم عامل
 • Cpanel + Whm کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • : نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه و سایر امکانات
 • دارد SSL رایگان
 • 24 ساعته (تیکت و تلفن) پشتیبانی