هاست میزبانی لینوکس (فروشگاهی)

پلن GA
 • 200 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن GB
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن GC
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن GD
 • 2000 مگابایت فضا
 • 180 گیگابایت پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن GE
 • 3000 مگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن GF
 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • آخرین نسخه سی پنل
 • آخرین نسخه PHP
 • بله MYSQL
 • بله SNI
 • المان سرور
 • بله SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • 5 عدد اَدآن دامین برای سایت مجزا
 • هفتگی بکآپ
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود E-mail
 • 30 عدد در ساعت از طريق SMTP تعداد ايميل ارسالی
 • نامحدود FTP
 • بله پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • 24 ساعته پشتیبانی